Atıksu Arıtımı için Adapte Aşı Kültürünün Stabilize Edilmesi


ÖZDEMİR G. (Yürütücü) , AKSU D. , VURAL C.

Sanayi Tezleri Projesi, 2015 - 2018

  • Proje Türü: Sanayi Tezleri Projesi
  • Başlama Tarihi: Şubat 2015
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2018