Akut Vibrasyon Uygulamasının Bazı Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi Bisiklet Sporu Örneği


Akşit T. , Özkol M. Z. , Varol R.(Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2014
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2017