Ege bölgesine uygun farklı renk tonlarına sahip pamuk hatlarının geliştirilmesi


Tosun M. (Yürütücü) , Çaylak Ö., İlker E. , Aykut Tonk F. , Reçber A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2010 - 2013

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2010
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2013

Proje Özeti

Bu proje kapsamında Ege Bölgesi için kahverenginin farklı tonlarına sahip ve aynı zamanda yüksek verimli pamuk çeşit adaylarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.  G. hirsutum L.

türüne ait Ege Bölgesi standart çeşidi olan Carmen çeşidi ile kahverenkli Devetüyü-176 çeşidi arasında melezlemeler yapılmıştır. Yapılan melezlemelerin F3 ve F4 generasyonlarında bitki boyu, ilk meyve dalı boğum uzunluğu, meyve dalı sayısı, odun dalı sayısı, açan koza sayısı, açmayan koza sayısı, tek bitki verimi, koza kütlü ağırlığı, çiğit ağırlığı ve çırçır randımanı özellikleri yanında lif inceliği, lif mukavemeti, lif uzunluğu, üniformite indeksi, kısa lif indeksi ve lif esnekliği ölçümleri yapılmıştır. F3 generasyonunda kütlüsü renkli bitkilerden verimli 55 tek bitki seçilmiş ve bunların F4 generasyonu elde edilmiştir.  İncelenen verim ve verim komponentleri özelliklerinin ebeveyn-döl regresyon katsayısına göre dar anlamda kalıtım dereceleri ve genetik ilerleme değerleri elde edilmiştir. Özellikle lif analiz sonuçları hem F3 ve hem de F4 generasyonlarında ümitvar hatların olduğunu göstermiştir. Elde edilen verilerin ışığında seçilen bitkiler bundan sonraki generasyonlara götürülecek ve renkli pamuk çeşit adayları için hatlar geliştirilecektir.