Sardalya Balığından (Sardina pilchardus, 1792) Fermentasyon Yoluyla Sos Üretimi Üzerine Bir Araştırma


Kılınç B. (Yürütücü) , Çaklı Ş. , Dinçer M. T.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2005 - 2009

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2005
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2009