I-131 Tedavisi Uygulanan Hasta İdrarlarındaki I-131’in Anyon Değiştirici Reçine ile Tutularak İdrardan Ayrılması, Türkiye Nükleer Tıp Derneği Araştırma Projesi


ÜNAK P. (Yürütücü)

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2002 - 2004

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2002
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2004