TİP 2 DİYABETİKLERDE KOGNİTİF DİSFONKSİYONU OLANLARDA VE OLMAYANLARDA ICAM, VCAM, FGF21, HUMAN PLATELET SELECTİN(P-SELECTİN/CD62P), HUMAN APRIL DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


SARAÇ Z. F. (Yürütücü) , AKÇİÇEK S. F. , GÜNDÜZ C. , EVYAPAN AKKUŞ D. , SAVAŞ E. S. , ACARER A. , et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2015
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2019