TİP 2 DİYABETİKLERDE KOGNİTİF DİSFONKSİYONU OLANLARDA VE OLMAYANLARDA ICAM, VCAM, FGF21, HUMAN PLATELET SELECTİN(P-SELECTİN/CD62P), HUMAN APRIL DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


SARAÇ Z. F. (Executive) , AKÇİÇEK S. F. , GÜNDÜZ C. , EVYAPAN AKKUŞ D. , SAVAŞ E. S. , ACARER A. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2015
  • End Date: February 2019