DÜNYADA VE TÜRKİYEDE KRUVAZİYER TURİZM SİSTEMİ VE ARZ TALEP DEĞİŞKENLERİ


MUTLUER M. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2013
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2018