“Yakın Çevre Ekolojisinde Fiziksel Mesafe ve İzolasyon Kırılganlığının Durumsallığı: Sorumluluklar Ve Beklentilere İlişkin Uyuma Teşvik Edici Kamusal İletişim Politika Önerilerinin Geliştirilmesi”


Güzeloğlu E. B. (Yürütücü) , Üstündağlı Erten E. , Zalluhoğlu A. E. , Şentürk B. , Özgür Keysan A., Bahar Özvarış Ü. Ş.

TÜBİTAK Projesi, 2020 - 2020

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2020
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2020