Organik Tarıma Yönelik Hobi Bahçeleri Oluşturma Alt Yapı Geliştirme Projesi


Demirkan H. , Olgun F. A. (Yürütücü) , Çetinkaya N.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2013
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2016

Proje Özeti

ÖZET

Organik Tarıma Yönelik Hobi Bahçeleri Oluşturma Alt Yapı Geliştirme Projesi

Hobi Bahçeleri ayrıca kentleşme süreci ile birlikte giderek topraktan ve doğadan uzaklaşan günümüz insanının en yaygın hayallerinden biri olan bahçeli bir eve sahip olabilmek, toprakla uğraşmak, temiz hava solumak ve kendi yetiştirdiği hormonsuz sebze - meyveleri tüketme imkanına olanak tanımıştır.

Üniversite çalışanlarına, halka ve öğrencilerimize açık olarak planlanan bu projede insanın toprakla uğraşmasının, kendi ürettiği sebzeleri dalından taze toplanıp yemesinin ne kadar güzel olduğu duygusunu yaşaması gerçekleştirilmiştir. Ek olarak kimyasal girdi kullanılmaksızın organik tarımın nasıl yapılabildiğini öğrenmişlerdir.

İnsanların şehir hayatında unuttukları yardımlaşma, komşuluk gibi bazı alışkanlıkları yeniden kazanabilmelerine olanak sağlanmıştır. Organik üretim konusunda çeşitli toplantılar, kurslar düzenlenmiş, amatör üreticiler-tüketiciler bu konuda bilgilendirilmiş ve bilinçlendirilmiştir. Proje kapsamında kurslara katılan kişilere-öğrencilere verilmiş olan teorik bilgileri uygulayabilmeleri amacıyla da hobi bahçeleri adı verilen 75 m2 yüzölçümüne sahip tarım yapmaya uygun araziler tahsis edilmiştir. Söz konusu araziler Fakültemiz kampüs sahasında ve Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliği’nde uygun sahalarda konuşlandırılmıştır.

Çalışmaya 50 ye yakın kişi katılmış ve başarı ile öngörülen faaliyetlerini tamamlamışlardır. Bu proje ile ayrıca Ziraat Fakültesi öğrencilerine eğitim, uygulama, bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmaya yönelik bir alt kazandırılmış ve halen kurulu alt yapı bu amaçla kullanılmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Hobi bahçesi, organik tarım, ziraat fakültesi, rekreasyon


 

Abstract

 

Organic Agriculture-Oriented  Infrastructure Development Project for Creating Hobby Gardens

 

 

With the urbanization process people are increasingly moving away from soil and nature at the present day.  Hobby gardens allow to people for growing their own fruits and vegetables without using hormone. This project has enabled people who are university staff, students and public, to live good feelings by providing to be closer to soil and to grow their own products.  In addition, people with this project have learned how to do organic farming without using chemical inputs. Also some habits like solidarity and neighborhood which began to forgotten with urbanization were remembered again by participants with this project. Within the Project several meetings and courses have been organized for participant to give them information and awareness. In the project 75 msuitable area for agriculture  was allocated the each participant so they found the opportunity to apply theoretical knowledge given in the courses. These areas are located in our faculty campus and Menemen Research, Application and Production Farm. Close to 50 people have joint the study and completed the all envisaged activities. Also with this project an application and education infrastructure have been established for Agricultural Faculty’s students to improve their knowledge, skills and experience.

Keywords: Hobby gardens, organic farming, agricultural faculty, recreation.