Rht12 Bitki Boyu Geni ile Koleoptil Uzunluğu Arasındaki İlişkinin Agronomik ve Moleküler Olarak Tanımlanması


Tosun M. (Yürütücü) , Aykut Tonk F. , İlker E. , Mutlucan M.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2013
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2015

Proje Özeti

Bu proje kapsamında Rht12 cücelik geninin ekmeklik buğdayda bitki boyu, koleoptil uzunluğu ve başak boyu üzerine etkileri araştırılmıştır. Projede Rht12 genine sahip olan Merj-5 ve herhangi bir Rht genine sahip olmayan Scholar çeşidi arasında yapılmış olan melez kombinasyonun F4 generasyonunda ölçümler yapılmıştır. Ayrıca F4 generasyonu Rht12 geninin moleküler markörü olan Wmc410 SSR primeri ile analiz edilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda bitki boyu ve başak uzunluğu arasında önemli ve pozitif bir korelasyon bulunurken, başak boyu ve koleoptil uzunluğu arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Bitki boyu ile koleoptil arasında önemli fakat düşük olarak hesaplanmıştır. Moleküler markör analizleri sonucunda Rht12 genini taşıyan ve taşımayan hatlar belirlenmiş ve bu genin bitki boyunu yaklaşık 3 cm düşürdüğü saptanmıştır. Tüm bu sonuçlara göre Rht12 geninin buğdayda bitki boyunu düşürdüğü anlaşılmış ve bitki boyu ile koleoptil uzunluğu arasında hesaplanan düşük korelasyon değerinden dolayı bu gen kullanılarak kısa boylu ve uzun koleoptilli bireylerin geliştirilebilceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca giberellik asite duyarlı Rht genlerinin kullanımının buğdayda çiçeklenme sonrası kuraklığı dayanıklılık ıslahında etkili bir strateji olacağı düşünülmektedir.