Kanser Kök Hücre İzolasyonu için Nanobiyoteknolojik Bir Yaklaşım; Afinite Temelli Manyetik Nanopartiküllerin Sentezi


Akgöl S. (Yürütücü) , Şendemir A.

TÜBİTAK Projesi, 2017 - 2018

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Şubat 2017
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2018