Çoğul Modernlikler Bağlamında Tüketimde Meşrulaştırma ve Ötekileştirme Tüketimin Yeniden Yapılanması


Üstündağlı Erten E. , Özhan Dedeoğlu A. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2012
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2015