B RAF Mutasyonunun Çocukluk Çağı Tiroid Papiller Karsinomunda Prevelansı ve Prognoza Etkileri


DİVARCI E. (Yürütücü) , ATASEVEN E. , ERTAN Y. , ÇELİK A. , ERGÜN M. O. , ULMAN H. , et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2019 - Devam Ediyor

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2019
  • Bitiş Tarihi: Devam Ediyor