Epizyotomi Yapılan Pimipar Kadınlarda Kullanılan İki Farklı Yöntemin İyileştirme Sürecine Etkisi:Randomize Kontrollü Bir Çalışma


Çeber Turfan E. (Yürütücü) , Karaca Saydam B. , Ergenoğlu A. M. , Güner S., Öner S. Ç.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2016
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2017