İZMİR KÖRFEZİNDEN TOPLANAN BAZI MAKROALGLERİN ÇEŞİTLİ EKSTRATLARININ FARMAKOLOJİK AKTİVİTELERİN İNCELENMESİ.


ÖZDEMİR G. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2005 - 2006

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2005
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2006