Dondurarak Depolama Boyunca Çift Dondurmanın Çimçim Karides (Parapenaeus longirostris) Üzerine Etkisinin Araştırılması


Kılınç B. , Çaklı Ş. (Yürütücü) , Yünlü A. , Dinçer M. T.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2004 - 2009

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2004
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2009