Sünger mikrobiyomunun metagenomik yöntemlerle belirlenmesi


Hameş E. E. (Yürütücü) , Yılmaz Temel H. , Kavruk E. E.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2015
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2017