Mikroemülsifiye İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilerek Spray-drying Tekniğiyle Toz Haline Getirilmesi, Radyoişaretlenmesi ve Etkinliğinin Hücre Kültürü Çalışmalarıyla Değerlendirilmesi


Ekinci M. , İlem Özdemir D. , Aşıkoğlu M., Atlıhan Gündoğdu E. (Yürütücü) , Özgenç E.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2016
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2017