Türkiye de Uygulanan Tarım Politikalarının Bazı Tarımsal Ürünlerin Rekabet Düzeyine Etkisi Üzerine Bir Araştırma


Abay C. F. (Yürütücü) , Ören M. N. , Türkekul B. , Gürer B.

TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2017

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Kasım 2014
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2017