Kendilenmiş Saf At Dişi Mısır Zea mays var indentata Hatlarında Bazı Kurağa Dayanıklılık Parametrelerinin Karakterizasyonu


Aykut Tonk F. (Yürütücü) , Tosun M. , İştipliler D.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2014
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2016

Proje Özeti

ÖZET

Mısır tüm dünyada yıllık 183 milyon ha alanda üretimi yapılan insan ve hayvan beslenmesi için son derece önemli bir tahıl bitkisidir.  Bu projede farklı kendilenmiş at dişi mısır hatlarında bazı kuraklık parametrelerinin ölçümü yapılmıştır. Kurak ve kontrol parsellerinden oluşan denemede kanopi sıcaklık depresyonu, klorofil miktarı (SPAD), oransal nem içeriği değerleri ölçümlenmiştir. Çalışma sonucunda kurak ve kontrol parselleri arasında incelenen özellikler bakımından önemli farklılıklar bulunmuştur. Kurak parsellerde kanopi sıcaklık depresyonunun kontrol parsellerine oranla belirgin bir şekilde fazla olduğu,  klorofil miktarlarının kurak uygulaması ile birlikte düştüğü gözlenmiştir. Bununla birlikte kurak ve kontrol parselleri arasında oransal nem içeriği bakımından ise önemli farklılıklar bulunmuştur.

Çalışmada kanopi sıcaklık depresyonu özelliği için Ames 30574, NSL 22629 ve NSL 30068 no’lu genotiplerin hem kurak ve hem de normal koşullarda en yüksek değerlere sahip olmaları nedeniyle kuraklığa dayanıklılık ıslahı çalışmalarında bu özellik için ebeveyn olarak ele alınabileceklerdir. Yaprak oransal nem içeriği bakımından ise NSL 22632 no’lu genotip gerek kurak ve gerekse normal koşullarda en fazla değerlere sahiptir. Bu nedenle bu genotipin bu özellik bakımından kuraklığa dayanıklılık çalışmalarında ebeveyn olarak kullanılması mümkün olabilecektir. Klorofil miktarı bakımından da Ames 30570 no’lu genotipin her iki koşulda da yüksek değerlere sahip olması nedeniyle kuraklığa dayanıklılık ıslahı çalışmalarında bu genotipin ebeveyn olarak kullanılabilme potansiyeli bulunmaktadır.