Mırmır (Lithognathus mormyrus, Linneaus 1758) Gonadlarında Gözlemlenen Mevsimsel Değişimlerin İzlenmesi


Fırat M. K. (Yürütücü) , Saka Ş. , Suzer C. , Çoban D., Hekimoğlu M. A. , Perçin F. , et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2013
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2015