FARKLI BÖLGELERDE YETİŞEN BOĞAZKERE VE ÖKÜZGÖZÜ ÜZÜMLERİNDEN ÜRETİLEN KIRMIZI ŞARAPLARIN RESVERATROL DÜZEYLERİ ÜZERİNE, BAĞDA UYGULANAN BAZI İŞLEMLER İLE BÖLGE FARKLILIĞI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE BU ŞARAPLARIN AROMA PROFİLLERİNİN ELEKTRONİK BURUN İLE BELİRLENMESİ


Adıgüzel B. , Yaman Ü. R. (Yürütücü) , Yücel U. , Çetinkaya N.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2014

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2012
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2014

Proje Özeti

Bu projede Öküzgözü, Çalkarası ve Trakya ilkeren gibi ülkemize özgü kırmızı üzüm çeşitlerinin bağda yetişme koşulları boyunca farklı olgunluk zamanlarında bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenerek bu özelliklerin meyve suyu olarak değerlendirilecek olan şıranın duyusal özellikleri üzerine etkileri araştırılacaktır. İki ayrı hasada ait farklı olgunlaşma zamanlarında

alınan Öküzgözü, Çalkarası ve Trakya İlkeren kırmızı üzümlerinde fiziksel ve kimyasal analizler yapılarak olgunlaşma süresinin üzümün ve dolayısı ile elde edilecek şıranın özellikleri üzerine etkileri araştırılacaktır. Ayrıca alınan tüm örnekler duyusal özelliklerinin incelenmesi amacıyla elektronik burun cihazında analiz edilecek, üzümler renklenmeye başladıktan itibaren Hunter renk değerlerine bakılacaktır.