İNDOLE-3-CARBİNOL VE PLGA İLE ENKAPSÜLE EDİLMİŞ İNDOLE -3- CARBÖNOL BİLEŞİKLERİNİN ANTİKANSEROJENİK ETKİLERİNİN İN VİTRO YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ


BİBER MÜFTÜLER F. Z. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2014
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2015