Bitkisel Üretimde Ekonomik ve Ekolojik Etkinliği Arttırmaya Yönelik Mekanizasyon Teknikleri ve Uygulama Modeli


Ulusoy E.(Yürütücü), Duman İ. , Demir V. , Yürdem H. , Yazgı A. , Erkan S., et al.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2005 - 2011

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2005
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2011