NÖROBLASTOMA KANSER HÜCRE HATLARINDA ROTTLERİN VE GENİSTEİN’İN HÜCRE PROLİFERASYONU, İNVAZYONU VE HÜCRE ÖLÜMÜ/SİKLUSU ÜZERİNE ETKİLERİ.


YILMAZ Ö. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2016
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2019