DERİ ATIK SUYUNDAN MİKROKİRLETİCİLERİN GİDERİMİ İÇİN FARKLI MORFOLOJİK YAPIDAKİ ENZİM BAĞLI POLİMERLERİN KULLANIM POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI"


ASLAN A. (Yürütücü) , Altunbaş C.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2015
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2018