Deneysel Tasarım Yöntemi ile ICP OES Parametrelerinin Optimizasyonu ve Eskişehir Beylikahır Yöresi Kompleks Cevher Örneği Analizinde Kullanılması


Sert Ş. (Yürütücü) , Eral M. , Tel H. , Altaş Y. , Kütahyalı Aslani C. , Çetinkaya B.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2010 - 2011

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2010
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2011