Stafilokok Kökenlerinin Transkriptomları ve Proteinleri Üzerine Çeşitli Antimikrobiyallerin Antienflamatuvar ve Analjezik Etkili Maddelerin Etkilerinin Araştırılması


Ermertcan Ş. (Yürütücü) , Ballar Kırmızıbayrak P. , Eraç Y.

TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2016

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ekim 2014
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2016