BRONKOPULMONER DİSPLAZİLİ BEBEKLERDE İNFLAMASYONA YATKINLIK YARATABİLECEK GEN POLİMORFİZMLERİNİN ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI


Altun Köroğlu Ö. , Özkınay F. F. , Kültürsay N. (Yürütücü) , Yalaz M. , Onay H. , Akısü M. , et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2011 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2011
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2015