Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2003 Doktora

  Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1990 - 1992 Yüksek Lisans

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1983 - 1987 Lisans

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Gagauz masallarının tip ve motif yapısı bakımından incelenmesi

  Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

 • 1992 Yüksek Lisans

  Dânişmendnâme'deki Epik ve Dinî Unsurlar

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce