Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dede Korkut Kitabı’nda Erginlenme ve Bireyleşme Sürecinde Sınama Motifinin İşlevi

Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balkan Türkleri Edebiyatı ve Halk Kültürünün Türkiye’deki Üniversite Eğitiminde Yer Almasının Gerekliliği Üzerine Bazı Tespitler

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gagauz Türklerinde Nasreddin Hoca Tipi ve Fıkraları

ESKİYENİ T.C. Eskişehir Valiliği Aylık Şehir Kültürü Dergis, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gagauz Halk Kültüründe Geleneksel Kadın ve Erkek Giyimi

E.Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.10, ss.165-172, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gagauzlardan Derlenen Kamber Hem Arzı Hikayesi Üzerine Bir İnceleme

Motif Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ayuw Kulak Batır, Dobruca Tatar Masalları

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gagauz Türkleri Arasında Dengiboz Hikayesi

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gagauz Halk Edebiyatında İskender Hikayesi

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Melik Danişmend Gazi'nin Tarihi ve Efsanevi Şahsiyeti Üzerine

Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gagauzlarda Üç Tepegöz Versiyonu

Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

RİSALETÜ’N NUSHİYYE’DE BİLGELİK VE SONSUZLUĞA SİMGESEL YOLCULUK

III. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEMPOZYUMU, 19 - 21 Ekim 2017

GAGAUZ TÜRKLERİ VE GAGAUZ EDEBİYATI

I. ULUSLARARASIBALKANLARDATÜRK EDEBİYATLARI ÇALIŞTAYI, İzmir, Türkiye, 04 Aralık 2017, ss.29-30

Balkanlarda Köroğlu Anlatılarıyla İlgili Ülkemizde Yapılan ÇalışmalarınDünü, Bugünü Ve Yarını.

BOLU’DAN TÜRK DÜNYASINA KÖROĞLU ÇALIŞMALARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINIULUSLARARASI ÇALIŞTAYI, 15 - 16 Eylül 2017

Bulgaristan Türkleri Edebiyatının Türkiye deki Temsilcileri ve Şaban M Kalkan

III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, cilt.2, ss.343-368

"Gagauz Halk Kültürü Üzerine Yapılmış Rusça Çalışmalar"

VI. Milletlerarası Türk halk Kültürü Kongresi, Mersin, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2002, cilt.1, no.1, ss.276-288

Kitap & Kitap Bölümleri

Gagauz Kaynaklarında Nasrettin Hoca

Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, , Editör, Kanyılmaz Matbaası, 2005

Afyonkarahisar'da Türküler, Ninniler ve Maniler

Afyonkarahisar Kütüğü, , Editör, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, 2001

Afyonkarahisar'da Bilmeceler, Atasözleri ve Deyimler

Afyonkarahisar Kütüğü, , Editör, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, 2001