Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 SUCUL ORTAMDA NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN DAĞILIMI VE BİYOTA ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ: KISA BİR DERLEME

    Çalışma Grubu

    Aydın, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 694

h-indeksi (WOS): 12