Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Heavy Rare Earth Elements Affect Sphaerechinus granularis Sea Urchin Early Life Stages by Multiple Toxicity Endpoints

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.100, ss.641-646, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparative toxicity of seven rare earth elements in sea urchin early life stages

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.24, ss.20803-20810, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Health effects and toxicity mechanisms of rare earth elements-Knowledge gaps and research prospects

ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, cilt.115, ss.40-48, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bioaccumulation of Cadmium in Marine Diatom: Thalassiosira allenii Takano

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.13, ss.861-867, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Marine Sediment Contamination and Toxicity in Izmir Bay and MytileneHarbor Aegean Sea

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, cilt.12, ss.585-594, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Mutagenicity of Sediment and Water Samples from Nif Brook Western Turkey

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.17, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of nonylphenol and octylphenol on embryonic development of sea urchin (Paracentrotus lividus)

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.53, ss.214-219, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hormetic versus toxic effects of vegetable tannin in a multitest study

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.46, ss.336-344, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cytogenetic, developmental, and biochemical effects of aluminum, iron, and their mixture in sea urchins and mussels

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.31, ss.466-474, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effluent from bauxite factory induces developmental and reproductive damage in sea urchins

Archives Of Environmental Contamination And Toxicology, cilt.28, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sea Urchin Bioassays in Toxicity Testing: II. Sediment Evaluation

Expert Opinion on Environmental Biology, cilt.6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sea Urchin Bioassays in Toxicity Testing: I. Inorganics, Organics, Complex Mixtures and Natural Products

Expert Opinion on Environmental Biology, cilt.6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An assessment of sediment quality at the streams flowing into Izmir Bay Aegean Sea Turkey

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.10, ss.1738-1742, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SUCUL ORTAMDA NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN DAĞILIMI VE BİYOTA ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ: KISA BİR DERLEME

2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2019

POTASYUM SİYANÜR TOKSİSİTESİNİN DENİZEL MİKROALG (DUNALİELLA VİRİDİS) KULLANILARAK BELİRLENMESİ

2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2019, ss.1-10 Creative Commons License

Deniz Kestanesi Embriyoları Üzerine Potasyum Siyanürün Toksisitesi

International Agriculture, Environment and Health Congress, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.82

Heavy Metal Distribution in Coastal Areas of Iskenderun Bay with the Aid of Brachidontes pharaonis

XIII. Congress of Ecology and Environment WithInternational Participation, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.17-18

Su sümbülünün (Eichhornia crassipes) tuz toleransı

UKEÇEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

İki Deniz Kestanesi Türü Üzerine Atrazinin Embriyotoksik Etkileri / Embryotoxic Effects of Atrazine on Two Sea Urchin Species

XIII. Congress of Ecology and Environment with international participationUKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

Time-Dependent Toxicity of Silver Nanoparticles to Daphnia magna

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, ss.452

Heavy Metal Pollution in Surface Marine Sediment of the Bay of Izmit, the Marmara Sea(Turkey)

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, ss.595

Assesment of heavy metal pollution and toxicity of fishing harbour sediments in the Eastern Black Sea coast of Turkey

International Scientific Conference on Implications of Urbanization and Industrialization for Biodiversity Conservation, 23 Ekim 2016

Determination of The Toxic Effects of Zinc on Artemia salina nauplii

International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium, 16 - 19 Mayıs 2016

Denizel Diyatom Thalassiosira allenii Takano Kadmiyum Bioakümülasyonu

Balıkçılık ve Akuatik Bilimler SempozyumU-FABA 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013

Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Hormesis Toksisite Potansiyerli ve Yasal Mevzuat

VII.Türkiye’xxde Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu.Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü,22-23 Kasım 2012, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2012

Endüstriyel atıksuların mikroalg büyümesi üzerine sınırlayıcılık etkileri

VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 20-23 Ekim 2008, Girne-Kıbrıs, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

3. Hücre Bölünmesi

Biyoloji. Kendi Kendine Öğretme klavuzu, Prof. Dr. Ökkeş Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Hatayi Zengin, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.51-67, 2019

13. Kan

Biyoloji. Kendi Kendine Öğretme klavuzu, Prof. Dr. Ökkeş Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Hatayi Zengin, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.235-249, 2019

Exposure to Rare Earth Elements in Animals: A Systematic Review of Biological Effects in Mammals, Fish, and Invertebrates

Rare Earth Elements in Human and Environmental Health At the Crossroads Between Toxicity and Safety, Giovanni PAGANO, Editör, Pan Stanford Publishing, 2016

Developmental, cytogenetic and biochemical effects of spiked or environmentally polluted sediments in sea urchin bioassays

Biomarkers in Marine Organisms A Practical Approach, PHILIPPE GARRIGUES,HARTMUT BARTH, COLIN H. WALKER and EAN FRANÇOIS NARBONNE, Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, ss.85-129, 2001