Araştırma Alanları

  • Ziraat

  • Bahçe Bitkileri

  • Sebze Yetiştirme ve Islahı

  • Örtüaltı Yetiştiriciliği