Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tabak Modeli ile Verilen Beslenme Eğitiminin İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıklarına Etkisi

III. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi’ni (Sağlığa İnterdisipliner Yaklaşım), Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5, ss.417-418

Correlation of Vitamin D Status with Obesity Among Young Male Workers

25th European Congress on Obesity, VİYANA, Avusturya, 23 - 26 Mayıs 2018, cilt.11, ss.186

Evaluation of Food Addiction in Diabetic Individuals

25th European Congress on Obesity, VİYANA, Avusturya, 23 - 26 Mayıs 2018, cilt.11, ss.15

Evulation of Emotional Appetite in Adults with Diabetes

25th European Congress on Obesity, VİYANA, Avusturya, 23 - 26 Mayıs 2018, cilt.11, ss.151-152

Anne sütü ve Pestisitler

1st International Health Science and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.684-685

GİS KANSERLİ GERİATRİK HASTALARDA SARKOPENİ, SARKOPENİK OBEZİTE VE FAZ AÇISI

Ululslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar, 5 - 07 Ekim 2017

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE AKDENİZ DİYETİNE UYUMUN OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ

Uluslarası sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar, 5 - 07 Ekim 2017

İzmir İli Bornova İlçesi Kız Devlet Yurdundaki Öğrencilerde Benlik Saygısının Yeme Tutumuna Etkisi

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.49

Ortaokul Öğrencilerinde Akdeniz Diyetine Uyumun Obezite İle İlişkisi

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.67

Prevalence of sarcopenia and factors related to sarcopenia in the community-dwelling elderly

13th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society, 20 - 22 Eylül 2017

Früktoz ve Hastalıklarla İlişkisi.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Is Overactive Bladder Microvasculature Disease a Component of Systemic Atheroscleorosis?

47th Annual Meeting of the International-Continence-Society (ICS), Florence, İtalya, 12 - 15 Eylül 2017, cilt.36, ss.179-180

Süper Organ Mikrobiyota

4. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016

Süper organ Mikrobiyota

. Fetal Hayattan Çocukluğa Gebe ve Çocuk Beslenmesi İlk 1000 Gün 4. Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016

İlköğretim çağındaki çocuklarda fazla ağırlıklı olma durumu ve etkileyen etmenler

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Sağlık Reformları, Bursa, Türkiye, 02 Ekim 2012, ss.788-790

Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Beslenme

VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 4 - 08 Nisan 2012

Premenstrüel Sendromda Beslenme

Uluslar Arası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 Ekim 2009, ss.706

Kitap & Kitap Bölümleri