Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 Transmisyon Elektron Mikroskobunda Morfolojik İnceleme Teknikleri Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2014 22. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2013 7. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 II. Glikobiyoloji Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 II. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 21. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 17. Ege Onkoloji Günleri-Onkolojide Oral Sistemik Tedaviler

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 17. Ege Onkoloji Günleri-Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 17. Ege Onkoloji Günleri, Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2011 Discussion Meeting on Sialoglycobiology

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Katı Faz Ekstraksiyon teknikleri ile Çevre ve Gıda Numuneleri Hazırlama

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Düşük Temperatürde Akrilik Reçine Uygulamaları ve Gömme Sonrası Antikor/Lektin İşaretleme Teknikleri Uygulamalı Kursu

  Davetli Konuşmacı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2010 The Workshop on Recent Advances in Applications of Bioinformatics and Biomics

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 20. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Denizli, Türkiye

 • 2010 20. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2010 Onkolojide Biyoinformatik ve Biyonanoteknolojik Yöntemler Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 3. Uluslararası katılımlı Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma&Uygulama Platformu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2009 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2009 I. International Leather Engineering Symposium

  Katılımcı

  --Seçiniz--, Türkiye

 • 2008 Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2008 19. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2008 Düşük Temperatürde Akrilik Reçine Uygulamaları ve Gömme Sonrası Antikor/Lektin İşaretleme Teknikleri Uygulamalı Kursu

  Davetli Konuşmacı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2007 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi

  Katılımcı

  --Seçiniz--, Türkiye

 • 2006 Temel Hücre Kültürleri ve Moleküler Uygulamaları Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Kromatografide Son Gelişmeler Eğitim Semineri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Dijital Görüntüleme Teknikleri Uygulamalı Eğitim Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Hücre Kültürü Teknolojisinde Temel Prensipler ve Yapay Organlar Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Elektron Mikroskobunda Hücre Yüzey Örtülerinin Belirlenmesi ve Şeker Reseptörlerinin Lektinlerle İşaretlenmesi Uygulamalı Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Elektron Mikroskobunda Hücre Yüzey Örtülerinin Belirlenmesi ve Şeker Reseptörlerinin Lektinlerle İşaretlenmesi Uygulamalı Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2004 V. Stereolojik Metodlar ve Uygulamaları Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Birinci Ulusal Glikobiyoloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2003 I. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2002 Biyolojik Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yaz Okulu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 E.Ü. Tıp Fakültesi II.Bilim Şenliği

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2001 Properties and Production Methods of Biologically Produced Surface Active Agents Eğitim semineri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2001 15. Elektron Mikroskopi Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2001 E.Ü. Tıp Fakültesi I.Bilim Şenliği

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2000 UV-VIS Spektroskopisi Teori ve Uygulamaları Eğitim Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1999 Amino Asit Analizi Teori ve Uygulamaları Eğitim Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1999 Proje Sergisi 99: Ege Üniversitesi Bilim- Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1998 DNA Biyosensörleri, Genetik Hastalıkları ve Kanser Araştırmaları

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1997 I.Uluslararası Katılımlı Sağlıkta ve Hastalıkta Ekstrasellüler Matriks Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1996 13. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1995 Apoptozis Mekanizmaları-Tanı Yöntemleri-Klinik Önemi Eğitim Kursu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1994 12. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 1993 11. Elektron Mikroskopi Kongresi

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 1992 11. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 1986 8. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 256

h-indeksi (WOS): 10