Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2002 - Devam Ediyor
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2001 - 2002
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, 1995 - 2001
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, 1991 - 1995
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Enstitü Müdürü, EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, , 01.01.2013 - 16.10.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOTEKNOLOJİ (YL) (TEZLİ), 01.01.2011 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ, Yüksek Lisans, 2018-2019
MİKROBİYAL VİRAL GENETİK, Lisans, 2018-2019
BİYOPOLİMERLER, Lisans, 2017-2018
MİKROBİYAL VİRAL GENETİK, Lisans, 2017-2018
BİTİRME TEZİ, Lisans, 2017-2018
MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, F.Liaqat, "Kitinolitik Bacillus Suşları Kullanılarak Kitooligosakkaritlerin Enzimatik Üretimi ", EGE ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Doktora, P.Sözer Bahadir, "Mikrobiyal gübre olarak çeşitli Bacillus biyopreparatlarının optimum üretim koşulları ve performanslarının incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Doktora, Y.Gezgin, "Thermus oshimai DSMZ 12092'ye ait ß-galaktosidazın kısmi karakterizasyonu ile transferaz aktivitesinin belirlenmesi ve ß-galaktosidaz geninin E. coli'de klonlanması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Doktora, Z.Akbal, "Bazı psikrotolerant Bacillus izolatlarında çeşitli hidrolitik enzimlerin taranması ve yüksek aktivite gösteren izolatların pilot ölçekte spor üretiminin yapılması ve biyoformülasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Doktora, Ö.İmamoğlu, "Çeşitli kaynaklardan izole edilen bacillus sp. izolatlarının kitosanaz aktivitesinin ve antifungal etkisinin belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Doktora, İ.Bilgin, "Muğla ili ve civarındaki ektomikorizal Tricholoma caligatum populasyonunun toprak mikroflorası ile etkileşiminin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Doktora, N.Sarigül, "Ege bölgesindeki çeşitli sıcak su kaynaklarından thermus genusu bakterilerin izolasyonu, moleküler yöntemlerle identifikasyonu ve ß-galaktosidaz aktivitesinin saptanması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2007.
Doktora, S.Kiraç, "Kuru incir üretiminde Okratoksin A oluşumu için potansiyel kaynakların belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2006.
Doktora, E.Taşkin, "Aspergillus niger gruba ait çeşitli suşların pektinolitik aktivitelerinin taranması ve Aktivitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar", CELAL BAYAR ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 2006.
Doktora, T.Aşkun, "Çekirdeksiz kuru üzümlerden potansiyel okratoksijenik küflerin izolasyonu ve identifikasyonu ile bazı okratoksijenik türlerde okratoksin-A oluşumunun zamana bağlı olarak değişiminin incelenmesi", BALIKESIR ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2002.
Doktora, G.Özdemir, "Aktif çamurda flok oluşturan bakterilerde ekzopolisakkarit üretimi üzerine etkili faktörler", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 1997.
Yüksek Lisans, C.Keçeciler, "Metal ve karbon tabanlı nanomalzemelerin in vitro koşullarda antibakteriyel etkisinin belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, E.Işikçi, "Sivrisinek mücadelesi için yeni Bacillus formülasyonlarının geliştirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, C.Kara, "Mikrobiyal gübre olarak trichoderma citrinoviride (p18) mikropropagüllerinin üretim ve kurutma optimizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, D.Maral, "Biyokontrol ajanı olarak Trichoderma mikropropagüllerinin sıvı kültür fermentasyonu ile üretim optimizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, N.Gümüş, "Endospor oluşturan bazı termofilik bakteri izolatlarında alfa-galaktosidaz ve beta-galaktosidaz aktivitelerinin incelenmesi ile kısmi karakterizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, A.Sözer, "Biyokontrol ajanı olarak trichoderma mikropropagüllerinin katı kültür fermentasyonu ile üretim optimizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, B.Slem, "Bacillus izolatlarının fibrinolitik enzim aktivitesi yönünden taranması ve enzimin kısmi karakterizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, F.Kolsal, "Psikrotolerant Bacillus izolatları tarafından hidrokarbonların parçalanabilirliğinin belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, İ.Lüleci, "Bazı bacillus izolatlarında L-asparajinaz aktivitesinin incelenmesi, enzimin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, P.Sözer, "Bazı Bacillus izolatlarında alfa-l-fukosidaz aktivitesinin incelenmesi, enzimin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, S.Hancioğlu Haskök, "Zeytin karasuyunun kimyasal ve anaerobik biyolojik yöntemlerle arıtımının incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, N.Seyman, "İzmir-Çiğli atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtma çamurunun aerobik stabilizasyon yöntemiyle kompostlaştırılmasında farklı dolgu materyallerinin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, Z.Akbal, "İn vitro koşullarda çekirdeksiz yaş ve kuru üzümlerde okratoksin a üretiminin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, Y.Gezgin, "Çeşitli salep (orkide) türlerinde mikoriza oluşturan fungusların izolasyonu ve tanımlanması ile inokulant olarak kullanım olanaklarının incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, P.Paşayeva, "Atık sularda fosfor giderimi yapan bakterilerin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, A.Yorganci, "İncir Üretiminde Temiz Erkek İncir (İlek) Meyvesi Elde Edilmesi Üzerinde Araştırmalar.", --Seçiniz-- Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, S.Kap Pazarbaşi, "Çekirdeksiz üzümlerde okratoksin A üreticisi küflerin dağılımı üzerine nem ve sıcaklığın etkilerinin araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, F.Ceylaner Özdemir, "İzmir ili içme suyu dağıtım şebekesinin kuzey kaynaklarıyla beslenen kısmında yersinia enterocolitica ve aeromonas hydrophila aranması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, T.Bor, "Çeşitli üzüm işletmelerinden alınan çekirdeksiz kuru üzüm örneklerindeki fungal yükün ve potansiyel okratoksinejik küflerin belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, B.Topçu, "İzmir ili içme suyu dağıtım şebekesinin güney kaynaklarıyla beslenen kısmında yersinia enterocolitica ve aeromonas hydrophila aranması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, E.Özkale, "Manisa ve yöresi sultani çekirdeksiz üzüm bağlarının genel küf florası ve okratoksijenik küf varlığının saptanması", CELAL BAYAR ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 2000.
Yüksek Lisans, N.Sarigül, "Çekirdeksiz kuru üzümlerde potansiyel okratoksijenik küflerin izolasyonu ve identifikasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 2000.
Yüksek Lisans, A.Teksoy Kemiksiz, "Bursa ili içme suyu şebekesinde mikrobiyolojik kalite ve Yersinia enterocolitica'nın araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ocak, 1999.
Yüksek Lisans, S.Vuruşaner Kiraç, "Aktif çamurdaki asidofilik thiobacillusların izolasyonu ve sayımı", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 1998.
Yüksek Lisans, N.Özeken Ege, "Çeşitli toprak örneklerinden 2,4-D'yi parçalayan bakterilerin izolasyonu ve genus düzeyinde tayini", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Ocak, 1998.
Yüksek Lisans, T.Kocaerler (Mercan), "Şanlıurfa İlinde kullanılan çeşitli içme sularında yersinia enterocolitica'nın araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 1997.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi