Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2002 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2001 - 2002Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 1995 - 2001Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 1991 - 1995Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, Biyomühendislik

 • 2011 - 2019Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji (Yl) (Tezli)

 • 2013 - 2016Enstitü Müdürü

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Verdiği Dersler

 • LisansMİKROBİYAL VİRAL GENETİK

 • LisansBİTİRME TEZİ

 • DoktoraÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ

 • DoktoraGENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE MİKROBİYAL MÜHENDİSLİK

 • DoktoraENDÜSTRİYEL MİKROORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİ

 • LisansBİYOPOLİMERLER

 • LisansMİKROBİYOLOJİ

 • Yüksek LisansMİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ

Yönetilen Tezler

 • Kitinolitik Bacillus Suşları Kullanılarak Kitooligosakkaritlerin Enzimatik Üretimi, ELTEM R. , F.LIAQAT(Öğrenci), Doktora, 2018
 • Mikrobiyal gübre olarak çeşitli Bacillus biyopreparatlarının optimum üretim koşulları ve performanslarının incelenmesi, ELTEM R. , P.SÖZER(Öğrenci), Doktora, 2017
 • Metal ve karbon tabanlı nanomalzemelerin in vitro koşullarda antibakteriyel etkisinin belirlenmesi, ELTEM R. , C.KEÇECİLER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Sivrisinek mücadelesi için yeni Bacillus formülasyonlarının geliştirilmesi, ELTEM R. , E.IŞIKÇI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Mikrobiyal gübre olarak trichoderma citrinoviride (p18) mikropropagüllerinin üretim ve kurutma optimizasyonu, ELTEM R. , C.URAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Endospor oluşturan bazı termofilik bakteri izolatlarında alfa-galaktosidaz ve beta-galaktosidaz aktivitelerinin incelenmesi ile kısmi karakterizasyonu, ELTEM R. , N.GÜMÜŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Biyokontrol ajanı olarak Trichoderma mikropropagüllerinin sıvı kültür fermentasyonu ile üretim optimizasyonu, ELTEM R. , D.MARAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Thermus oshimai DSMZ 12092'ye ait ß-galaktosidazın kısmi karakterizasyonu ile transferaz aktivitesinin belirlenmesi ve ß-galaktosidaz geninin E. coli'de klonlanması, ELTEM R. , Y.GEZGİN(Öğrenci), Doktora, 2012
 • Biyokontrol ajanı olarak trichoderma mikropropagüllerinin katı kültür fermentasyonu ile üretim optimizasyonu, ELTEM R. , A.SEÇİL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Bazı psikrotolerant Bacillus izolatlarında çeşitli hidrolitik enzimlerin taranması ve yüksek aktivite gösteren izolatların pilot ölçekte spor üretiminin yapılması ve biyoformülasyonu, ELTEM R. , Z.AKBAL(Öğrenci), Doktora, 2011
 • Bacillus izolatlarının fibrinolitik enzim aktivitesi yönünden taranması ve enzimin kısmi karakterizasyonu, ELTEM R. , B.SLEM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Psikrotolerant Bacillus izolatları tarafından hidrokarbonların parçalanabilirliğinin belirlenmesi, ELTEM R. , F.KOLSAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Bazı bacillus izolatlarında L-asparajinaz aktivitesinin incelenmesi, enzimin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu, ELTEM R. , İ.LÜLECİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Bazı Bacillus izolatlarında alfa-l-fukosidaz aktivitesinin incelenmesi, enzimin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu, ELTEM R. , P.SÖZER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Çeşitli kaynaklardan izole edilen bacillus sp. izolatlarının kitosanaz aktivitesinin ve antifungal etkisinin belirlenmesi, ELTEM R. , Ö.İMAMOĞLU(Öğrenci), Doktora, 2008
 • Muğla ili ve civarındaki ektomikorizal Tricholoma caligatum populasyonunun toprak mikroflorası ile etkileşiminin incelenmesi, ELTEM R. , İ.BİLGİN(Öğrenci), Doktora, 2008
 • Ege bölgesindeki çeşitli sıcak su kaynaklarından thermus genusu bakterilerin izolasyonu, moleküler yöntemlerle identifikasyonu ve ß-galaktosidaz aktivitesinin saptanması, ELTEM R. , N.SARIGÜL(Öğrenci), Doktora, 2007
 • Kuru incir üretiminde Okratoksin A oluşumu için potansiyel kaynakların belirlenmesi, ELTEM R. , S.KIRAÇ(Öğrenci), Doktora, 2006
 • Aspergillus niger gruba ait çeşitli suşların pektinolitik aktivitelerinin taranması ve Aktivitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, ELTEM R. , E.TAŞKIN(Öğrenci), Doktora, 2006
 • İzmir-Çiğli atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtma çamurunun aerobik stabilizasyon yöntemiyle kompostlaştırılmasında farklı dolgu materyallerinin incelenmesi, ELTEM R. , N.SEYMAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • İn vitro koşullarda çekirdeksiz yaş ve kuru üzümlerde okratoksin a üretiminin incelenmesi, ELTEM R. , Z.AKBAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Zeytin karasuyunun kimyasal ve anaerobik biyolojik yöntemlerle arıtımının incelenmesi, ELTEM R. , S.HANCIOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Çeşitli salep (orkide) türlerinde mikoriza oluşturan fungusların izolasyonu ve tanımlanması ile inokulant olarak kullanım olanaklarının incelenmesi, ELTEM R. , Y.GEZGİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • İncir Üretiminde Temiz Erkek İncir (İlek) Meyvesi Elde Edilmesi Üzerinde Araştırmalar., ELTEM R. (Eş Danışman) , A.YORGANCI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Atık sularda fosfor giderimi yapan bakterilerin incelenmesi, ELTEM R. , P.PAŞAYEVA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Çekirdeksiz üzümlerde okratoksin A üreticisi küflerin dağılımı üzerine nem ve sıcaklığın etkilerinin araştırılması, ELTEM R. , S.KAP(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • Çekirdeksiz kuru üzümlerden potansiyel okratoksijenik küflerin izolasyonu ve identifikasyonu ile bazı okratoksijenik türlerde okratoksin-A oluşumunun zamana bağlı olarak değişiminin incelenmesi, ELTEM R. , T.AŞKUN(Öğrenci), Doktora, 2002
 • Çeşitli üzüm işletmelerinden alınan çekirdeksiz kuru üzüm örneklerindeki fungal yükün ve potansiyel okratoksinejik küflerin belirlenmesi, ELTEM R. , T.BOR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • İzmir ili içme suyu dağıtım şebekesinin kuzey kaynaklarıyla beslenen kısmında yersinia enterocolitica ve aeromonas hydrophila aranması, ELTEM R. , F.CEYLANER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • İzmir ili içme suyu dağıtım şebekesinin güney kaynaklarıyla beslenen kısmında yersinia enterocolitica ve aeromonas hydrophila aranması, ELTEM R. , B.TOPÇU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • Manisa ve yöresi sultani çekirdeksiz üzüm bağlarının genel küf florası ve okratoksijenik küf varlığının saptanması, ELTEM R. , E.ÖZKALE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000
 • Çekirdeksiz kuru üzümlerde potansiyel okratoksijenik küflerin izolasyonu ve identifikasyonu, ELTEM R. , N.SARIGÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000
 • Bursa ili içme suyu şebekesinde mikrobiyolojik kalite ve Yersinia enterocolitica'nın araştırılması, ELTEM R. , A.TEKSOY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999
 • Çeşitli toprak örneklerinden 2,4-D'yi parçalayan bakterilerin izolasyonu ve genus düzeyinde tayini, ELTEM R. , N.ÖZEKEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1998
 • Aktif çamurdaki asidofilik thiobacillusların izolasyonu ve sayımı, ELTEM R. , S.VURUŞANER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1998
 • Şanlıurfa İlinde kullanılan çeşitli içme sularında yersinia enterocolitica'nın araştırılması, ELTEM R. , T.KOCAERLER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1997
 • Aktif çamurda flok oluşturan bakterilerde ekzopolisakkarit üretimi üzerine etkili faktörler, ELTEM R. , G.ÖZDEMİR(Öğrenci), Doktora, 1997