Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2019 - Devam Ediyor BİTKİ BÜYÜMESİNİ VE GELİŞİMİNİ SAĞLAYAN MİKROBİYAL GÜBRELERİN FORMÜLASYONU

  TÜBİTAK Projesi

  ELTEM R. (Yürütücü)

 • 2018 - Devam Ediyor Yerel Bir Trichoderma İzolatı Kullanılarak Terkedilmiş Maden Sahalarının Islah Potansiyelinin Arttırılması

  TÜBİTAK Projesi

  ELTEM R.

 • 2016 - 2018Grafen, çinko oksit ve nikel oksit nanopartikül kaplanmış basınç eşitleme tüplerinin farklı otopatojenik bakteriyel suşlara bağlı biyofilm oluşumunun azaltılmasındaki etkinliğinin araştırılması: in vitro çalışma

  TÜBİTAK Projesi

  ELTEM R.

 • 2016 - 2018Ege Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Biyoteknoloji Alanı)

 • 2015 - 2018BİYOKONTROL AJANI TRİCHODERMA TÜRLERİNİN FİLOGENETİK ÇEŞİTLİLİK ANALİZLERİ

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GEZGİN Y. (Yürütücü) , ELTEM R.

 • 2010 - 2012Biyokontrol Ajanı olarak Trichoderma Mikropropagüllerinin Üretimi İçin Optimum Koşulların Belirlenmesi

 • 2008 - 2010Investigation of Hydrolytic Activity of Some Psychrotolerant Bacillus Strains and Preparation of Commercial Formulations of Strains with The Highest Activity

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  ELTEM R. (Yürütücü)

 • 2008 - 2009Bacillus suşlarında ve izolatlarında biyomedikal alanda önemli bazı enzimlerin taranması ve kısmi karakterizasyonu

 • 2006 - 2008Çam fıstığı (Pinus pinea)’ nda Aflatoksin Oluşumu Üzerinde Araştırmalar

  TÜBİTAK Projesi

  ELTEM R.

 • 2005 - 2008Muğla ilindeki Tricholoma caligatum populasyonlarının belirlenmesi ile invivo ve invitroda kültürel özelliklerinin açığa çıkarılması

  TÜBİTAK Projesi

  ELTEM R. , GEZGİN Y.

 • 2005 - 2008Zeytinyağı Karasuyunun Biyolojik Parçalanabilirliğinin Fizikokimyasal ve ileri Oksidasyon Prosesleri ile İyileştirilmesi

  TÜBİTAK Projesi

  ELTEM R. , KESKİN GÜNDOĞDU T.

 • 2005 - 2008İki Aşamalı Reaktör Sistemlerinde Organik Kökenli Sanayi Atıklarından Hidrojen Üretimi

  TÜBİTAK Projesi

  ELTEM R. , GEZGİN Y.

 • 2005 - 2007Aegean Centre of Excellence for Bioengineering and Biotechnology

  AB Çerçeve Programları Destekli Proje

  ELTEM R.

 • 2005 - 2007Bağ ve Bahçe Toprakları ve Bitki Materyallerinden Kitosanaz Aktivitesine Sahip Bacillus Suşlarının İzolasyonu ve İdentifikasyonu

  TÜBİTAK Projesi

  ELTEM R. (Yürütücü)