In vitro ve in vivo deneysel modellerle biyoaktivite ve toksisite araştırmaları

Bu araştırma grubu, 2005 yılından bu yana in vitro ve in vivo toksisite çalışmaları ile birlikte deneysel hayvan modelleri üzerinde yürütülen çalışmaları sürdürmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, çeşitli doğal ve sentetik bileşiklerin, pestisitlerin, farmasötiklerin, bitkisel saf maddelerin ve toksisite potansiyeli olabilecek bileşiklerin araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu içinde yer alan grup üyeleri kendi uzmanlık alanlarına göre sentez, karakterizasyon, aktivite tayini, hücre kültürü, deneysel model oluşturma, RT-PCR analizi, spektroskopik analiz, enzim analizi, toksisite çalışmaları, histolojik ve immünohistokimyasal analiz konularında katkıda bulunmuş ve bu grup üyeleri tarafından disiplinler arası 20 adet SCI ve SCI-expanded kapsamında makale ve birçok kongre sunumu gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalarda in vitro çalışmalar kapsamında sitotoksisite, genotoksisite çalışmaları, hücre kültürü ve gen ekspresyon çalışmaları yürütülürken, in vivo çalışmalar kapsamında ise deneysel hayvan modeli oluşturma (genel ve özel toksisite modelleri, diyabet, ağrı, inflamasyon, tirotoksikoz, testis toksisitesi, Polikistik over sendromu, hepatotoksisite, kanser vb modeller) ve modellerde biyoaktivite ve toksisite çalışmaları yapılmaktadır.