Biyokütle Ve Biyoyakıt Verimliliği Araştırma Grubu

Gelişmekte olan ülkelerde kullanımı en yaygın yenilenebilir enerji kaynağı biyokütledir. Dünya´da birinci enerji ihtiyacının %4-17’si, gelişmekte olan ülkelerdeki enerji ihtiyacının %30-40’ı, bazılarında ise %90’ını karşılayan klasik biyokütle enerjisi, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için  büyük önem taşımaktadır.
Biyokütle materyalleri,  biyokütle çevirim teknikleri ile işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilir. Çevrim sonunda biyodizel, biyogaz, biyoetanol, pirolitik gaz gibi ana ürün olan yakıtların yanı sıra, gübre, hidrojen gibi yan ürünler de elde edilmektedir. Biyokütleden enerjinin yanısıra, mobilya, kağıt, yalıtım malzemesi yapımı alanlarında da yararlanılmaktadır.
Biyokütle enerji kaynakları klasik ve modern olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Klasik biyokütle kaynakları; normal ormanlardan elde edilen yakacak odun ile bitki ve hayvan artıklarından oluşmaktadır. Ağaç kütükleri ve tezek,  ısıtma ve pişirmede gelişmekte olan ülkelerde 2-4 milyar insan tarafından kullanılmaktadır. Modern biyokütle kaynakları, enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları, enerji bitkileri tarımı (bir yetiştirme sezonunda ürün alınan bitkiler; özellikle ülkemizde ilk defa yetiştiriciliği yapılan ve yüksek biyokütle verimi ve biyoyakıt olarak öncelikle değerlendirilebilecek olduğumuz Crotalaria juncea bitkisi ve mischantus ile mısır, tatlı sorgum vb.) ürünleri, tarım kesiminin bitkisel artıkları ve hayvansal atıkları, kentsel atıklar, tarımsal endüstri atıkları biçiminde sıralanmaktadır.
Türkiye genç, dinamik ve artan nüfus yapısı, kentleşme oranı, endüstriyel gelişimi ve büyüyen ekonomisiyle her geçen gün daha fazla enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Bugün enerji ihtiyacımızın %72’sini ithalatla karşılamaktayız. Bu oranın her geçen gün artması yeni araştırmaları zorunla hale getirmektedir. Yenilebilir ve yetiştirilebilir bir enerji kaynağı olarak biyokütle verimliliği araştırmaları bu noktada önem kazanmaktadır. Bu nedenle araştırma grubumuzun öncelikle ülkemizin biyokütle enerji potansiyelini ele alarak, enerji ormancılığı, enerji bitkileri tarımı, çeşitli yan ürün, atık ve artıklardan elde edilebilecek biyokütle materyalinin çeşitleri ve coğrafi bölgeler açısından yıllık miktarları belirlenmelidir. Türkiye’de enerji bitkileri tarımı hızla geliştirilmelidir. Bu amaçla ülkemiz iklim koşullarına uygun bitki türlerinin yetiştiriciliğinin yapılması ve elde edilen biyokütlenin, biyoyakıt üretimi ile değerlendirilmesi planlanmaktadır. Araştırma grubumuz, gerekli potansiyel, bilgi birikimi ve altyapı olanaklarına mevcuttur. Bu nedenle “Biyokütle ve biyoyakıt verimliliği araştırma grubu”nun öncelikle değerlendirilmesi gereken bir oluşumdur.


Recent Publications