Derivation of value-added byproducts from leather industry wastes

Proteinik atıkların değerlendirilmesi, lifsi atıkların rejenerasyonu, kolajenin ekstraksiyon, filtrasyon, hidrolizasyon, kimyasal modifikasyon, biyouyumluluk çalışmaları, biyolojik parçalanabilirlik çalışmaları

Recent Publications