Derivation of value-added products from leather industry wastes and waste biomass

Proteinik atıkların değerlendirilmesi, lifsi atıkların rejenerasyonu, kolajenin ekstraksiyon, filtrasyon, hidrolizasyon, kimyasal modifikasyon, mikrobiyolojik uygulamalar, biyouyumluluk çalışmaları, biyolojik parçalanabilirlik çalışmaları, biyokütle uygulamaları, bitki ve hayvan besleme uygulamaları

K70