Meat Processing Systems Design

"Et İşleme Sistemleri Tasarımı" araştırma grubu, gıda sektöründe et ürünleri üretiminde kullanılan makinelerin özelliklerinin geliştirilmesi, yeni makine tasarımları ile sağlıklı ve kaliteli et ürünlerinin üretimi amaçları doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.