ESADA (European Sleep Apnea Database): A European multi-centre long-term observational cohort [Avrupa Uyku Apne Veritabanı: Çok merkezli, uzun dönem, gözlemsel bir Avrupa çalışması]

Bu grup uykuda solunum bozuklukları hastalarında uluslararası verileri ortaya koymak amacıyla kurulmuştur. EU Cost Action B26 kapsamında projeyi yürütmektedir.

Recent Publications