Sediment Group

Nükleer analitik teknikler kullanılarak deniz sedimentlerin tarihlendirilmesi ve radyonüklit analizlerinin yapılması, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde,  Kıyı Yönetiminin planlanmasında ve Geliştirilmesinde faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu grubun kıyılarımıza komşu bölge ülkelerinin analitik laboratuvarlarının ve uzmanlarının güçlü işbirlikçi ağı ile bilginin paylaşılması, metodolojilerin uyumlaştırılması, karşılıklı kurumların insan kaynaklarının kapasitesinin güçlendirilmesi/desteklenmesi, devam eden faaliyetlerin senkronize edilmesi ve bu tür çalışmaların gelecekte de devam ettirilmesi açısından hem Ülkemiz hem de katılımcılar adına oldukça faydalı olacağı kanaatini taşımaktayım.