Peynir sorunlarının nedenlerinin geleneksel ve yenilikçi yöntemlerle araştırılması, çözüm yolu, metot ve ürün geliştirilmesi

Peynir gerek direkt tüketilmesi gerekse birçok gıdada içerik olarak kullanılması nedeniyle oldukça yaygın tüketilen bir gıdadır. Peynirlerde çeşitli sebepler ile meydana gelen kusurlar (doku, lezzet vb) hem üreticiler hem de tüketiciler açısından önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Bu kusurlar, gıda güvenliği açısından sorun yaratmasa ya da yaratacak düzeyde olmasa bile, tüketiciler açısından bozulmuş bir gıda algısı yarattığı için kalite ve tüketici kabul edilebilirliği açısından önem taşımakta, bazıları ise gıda güvenliği sorunlarına yol açmaktadır. Kusurlar sebeiyle önemli bir miktar peynir tüketilemez hale gelmekte ve gıda atıkları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle, peynir kusurların nedenlerinin ortaya koyulması, sebep olan bileşenlerin tanımlanması, teşvik eden veya engelleyen koşulların irdelenmesi, oluşumlarına yönelik olasılığın erken safhalarda öngörülmesi ve oluşmadan koşulların modifikasyonu ile engellenebilmesi, hem bilimsel açıdan hem de potansiyel kalite ve güvenlik risklerinin bertaraf edilmesiyle üretici ve tüketici açısından oldukça yararlıdır.  Bu çalışma grubunda, ülkemiz peynirlerinde kusurlarına yönelik geleneksel ve moleküler yöntemlerle nedenlerin tespit edilmesi ve çözümlerine yönelik yenilikçi yaklaşımlar getirilmesi hedeflenmektedir.  

Recent Publications