Güncel Gıda İşleme Teknolojileri

Gıdaların yenilikçi işleme teknikleri ile işlenmesine yönelik çalışmaları gerçekleştiren bir çalışma grubuna hoş geldiniz. Grupta Güncel kurutma yöntemleri ve mikroenkapsülasyon/ kaplama çalışmaları alt gruplarda devam etmektedir. 

Recent Publications