Technology Development in Sport Science Research Group

Grubumuz spor bilimlerinde yeni teknolojiler geliştirmek için çalışan bir araştırma grubudur. Günümüz itibariyle sporcularda alaktik perfomans parametrelerini daha pratik ve doğru bir şekilde ölçebilmeye imkan tanıyacak ve volan ataletine dayalı ölçüm yapabilen bir ergometre türünün hayata geçirilerek ticarileşmesi adına faaliyet yürütmektedir. 

Recent Publications