Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Grubu

Oluşturulan bu grubunun ana çalışma konularını;  Tıbbi ve aromatik bitkilerinin doğadan toplanması, teşhisi, kültürü alınması, ıslahı, sekonder metobolitlerin stress koşullarında fizyolojik değişimi, moleküler karakterizasyonu, hücre ve doku kültürü çalışmaları, etkili madde analizi vb. oluşturmaktadır.