Medicinal Plants Research Group

TBAG fitokimya, bitkisel ilaçlar,  gıda takviyeleri, uçucu yağlar ve  farmakoloji alanlarında uzun yıllardır çalışmalar yürüten multidisipliner bir gruptur.Bitkisel kaynaklı ilaç etkin madde arayışında geleneksel halk tıbbını esas alan etnobotanik çalışmalar temel çıkış noktamızdır. Anadolu'nun zengin bitki çeşitliliği, bu bitkilerin endemizm oranları ve Anadolu halk kültüründe bitikilerin yaygın kullanımları çalışma alanımızı genişletmektedir. 

Temel hedefimiz sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi amacıyla ilaç arayışında bitkilerin kaynak olarak kullanım potansiyelini ortaya koymaktır. 

Recent Publications